Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Η ελληνική καταστροφή και το μέλλον της ΟΝΕ

Σε αυτή τη διάλεξη διερευνώνται οι θεμελιώδεις αιτίες του ελληνικού χρέους και της οικονομικής κρίσης από το 2009. Καταδεικνύεται δε το πόσο στενά αυτές οι αιτίες σχετίζονται με τη λειτουργία και τις πολιτικές της ΟΝΕ, ιδιαίτερα με την απόκλιση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον στην συγκράτηση των μισθών στην Γερμανία. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κέρδισε η Γερμανία είναι η θεμελιώδης αιτία της κρίσης της ΟΝΕ και της επακόλουθης ελληνικής καταστροφής. Οι πολιτικές λιτότητας και δημοσιονομικής σταθεροποίησης έχουν προκαλέσει κατάθλιψη στην Ελλάδα χωρίς πραγματικές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης στο μέλλον. Η Ελλάδα προκειμένου να αρχίσει να ανακάμπτει χρειάζεται ένα διαφορετικό σύνολο πολιτικών, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν διαγραφή του χρέους και έξοδο από την ΟΝΕ. Επιπλέον, για την Ευρώπη στο σύνολό της, η ΟΝΕ πρέπει να επανεξεταστεί σε βάθος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάλυση βασικών πρακτικών και θεσμών της.

Δευτέρα 9 Μαϊου 2016 | 7 μ.μ.
INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG
AN DER JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT 

Senckenberganlage 26
60325 Frankfurt

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 | 5 μ.μ.
MAX PLANCK INSTITUTE

FOR THE STUDY OF SOCIETIES
Paulstr. 3
50676 Cologne