Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης;

Oskar Lafontaine, Κώστας Λαπαβίτσας
Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2016
Διοργάνωση: EReNSEP, RMF