Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Τομή στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει βαθιές δυσλειτουργίες στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Αλλά η απάντηση στο προβληματικό Δημόσιο δεν είναι το ιδιωτικό συμφέρον, που ποτέ από μόνο του δεν είναι καλύτερο. 

Το ελληνικό κράτος από καταβολής του αντιμετωπίζει την κοινωνία ως κατακτημένη χώρα. Είναι πεδίο ταξικής σύγκρουσης όπου το πάνω χέρι έχει το μεγάλο κεφάλαιο και οι σύμμαχοι του. 

Η πραγματική απάντηση στη δυσλειτουργία του Δημοσίου είναι ριζικές αλλαγές με λαϊκό χαρακτήρα. 

Οι αλλαγές αυτές δεν θα προκύψουν ποτέ από «μελέτες» ειδικών «συμβούλων». Απαιτούν ανοιχτή συζήτηση για τη λειτουργία του μόνιμου μηχανισμού και τη σχέση του με τους αιρετούς εκπροσώπους, τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις προσλήψεις και τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, την ικανότητα σχεδιασμού πολιτικής. 

Δύο παράγοντες είναι ξεκάθαροι εξαρχής όσον αφορά τη δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

Ο πρώτος είναι η στενή διαπλοκή με το μεγάλο κεφάλαιο και η ανάθεση δημοσίων προγραμμάτων σε εξωτερικούς «συμβούλους». Πρόκειται για πραγματική πηγή διαφθοράς και ανάχωμα στη λαϊκή κυριαρχία. 

Ο δεύτερος είναι η περιφερειακή θέση της Ελλάδας στην ΕΕ που έχει μετατρέψει το ελληνικό κράτος σε διεκπεραιωτή αποφάσεων και εντολών. Είναι καταστροφή για την εθνική κυριαρχία.  

Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης απαιτεί χτύπημα της μεγάλης διαφθοράς και κατάργηση θεσμών όπως η ΑΑΔΕ και το ΤΑΙΠΕΔ. Το ελληνικό κράτος πρέπει να στηρίζεται σε δικές του δυνάμεις για τη διαμόρφωση και εκτέλεση πολιτικής, με προσανατολισμό το δημόσιο όφελος.