Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Η κρίση πίσω από την κρίση: Η ευρωπαϊκή κρίση ως μια πολυδιάστατη συστημική αποτυχία της ΕΕ

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου ο Κώστας Λαπαβίτσας θα είναι κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο με θέμα το χαρακτήρα και τα βαθύτερα αίτια της κρίσης του ευρώ που διοργανώνεται από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cambridge υπό τον τίτλο «Η κρίση πίσω από την κρίση: Η ευρωπαϊκή κρίση ως μία πολυδιάστατη συστημική αποτυχία της ΕΕ».