Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του κράτους

Τοποθέτηση του Κώστα Λαπαβίτσα για τον ορισμό του προτεινόμενου, από τη Βουλή των Ελλήνων, ως μέλους της πενταμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το ν.4334/2015 "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης".