Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο Κώστας Λαπαβίτσας καταθέτει Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα "Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα" (Αριθ. Πρωτ. 4163/27-07-2015). Ο κ. Υπουργός ερωτάται:
  • Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε από την υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία "Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα" και να διευθετήσει την παραμονή τους στο φορολογικό καθεστώς των Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπως αυτό προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία;