Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Τοποθέτηση του Κώστα Λαπαβίτσα για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - Η.Π.Α. (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων - TTIP)".