Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Θέση ερευνητικής συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη
Περισσότερα στο http://costaslapavitsas.blogspot.gr/
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής βιογραφικού: Παρασκευή 10 Μαρτίου 2014Άρθρο του Κώστα Λαπαβίτσα, με μεγάλη αναγνωσιμότητα στον ηλεκτρονικό κόμβο Open Democracy, σχετικά με την ανάγκη κατανόησης των αλλαγών της φύσης του καπιταλισμού μέσω της χρηματιστικοποίησης, καθώς και της πολιτικής σημασίας τους.

COSTAS LAPAVITSAS                                                      
                            28 February 2014

The growth of finance over the last forty years has changed capitalism profoundly. It is time for its critics to grasp the nature and significance of these changes. Only then will the supremacy of finance face an effective challenge.