Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη περί χρηματιστικοποίησης στo "Παρατηρητήριο για το Χρέος και την Παγκοσμιοποίηση" (Βαρκελώνη)


Αγγλικοί υπότιτλοι:

Ισπανικοί υπότιτλοι: