Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Συζήτηση για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη σήμερα με τους ΄΄Αταίριαστους΄΄

Συζήτηση για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη σήμερα με τους ΄΄Αταίριαστους΄΄

Η  πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει.  Η κρίση της ευρωζώνης  έχει ουσιαστικά τελειώσει, αλλά αυτό που εμφανίζεται είναι μια Ευρώπη σκληρά διαχωρισμένη, με τη Γερμανία στον κέντρο να κυριαρχεί οικονομικά,  τη Γαλλία και την Ιταλία να μην μπορούν να σταθούν απέναντί της και με  δύο περιφέρειες του Νότου και της Κεντρικής Ευρώπης. Η Ελλάδα ανήκει στην περιφέρεια του Νότου με ελάχιστες προοπτικές ανάπτυξης.


Η νέα δομή της Ευρώπης  δεν  είναι  αποτέλεσμα εκλογών και πολιτικών επιλογών. Το μόνο  βιομηχανικό πλέγμα της Ευρώπης  που μπορεί να σταθεί παγκοσμίως  είναι το γερμανικό και από γύρω έχει μια σειρά χώρες-δορυφόρους. Η Ελλάδα παρά τη φιλολογία που ακούγεται, δεν ανήκει  στο σκληρό πυρήνα. Είμαστε μια χώρα περιφερειακή που στέλνει στην Γερμανία το εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της, στηρίζεται στις υπηρεσίες και την κατανάλωση και έχει περιορισμένες δυνατότητες βιομηχανικής παραγωγής.