Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο Κώστας Λαπαβίτσας συνυπογράφει Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Εργαζόμενος στον Δήμο Διστόμου / Αράχωβας Αντίκυρας ο οποίος έχει προσληφθεί με 5μηνη σύμβαση μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ χρησιμοποιείται σε άλλη εργασία σε σχέση με αυτή για την οποία προσλήφθηκε. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί και σε άλλους δήμους ανά την Επικράτεια από εργαζόμενους στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας" (Αριθ. Πρωτ. 4489/18-08-2015). Οι κ.κ. Υπουργοί ερωτώνται:
  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν ώστε να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα καταστρατήγησης τόσο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, όσο και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτά;
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν ώστε να τιμωρούνται όσοι καταστρατηγούν τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτά;