Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο Κώστας Λαπαβίτσας συνυπογράφει Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα "Σχετικά με το εάν είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αναβολή είσπραξης του φόρου 20% επί των διαφημίσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς για ένα ακόμη χρόνο" (Αριθ. Πρωτ. 4409/05-08-2015). Ο κ. Υπουργός ερωτάται:
  1. Προτίθεται το Υπουργείο να κάνει ανάκληση της συγκεκριμένης ΠΟΛ (1016/2015) ώστε να προχωρήσει άμεσα στην είσπραξη σε μηνιαία βάση των φόρων που προκύπτουν από 20% φορολογία επί των διαφημίσεων;
  2. Πώς τεκμηριώνεται η απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για την μετατροπή του φόρου του 20% επί των διαφημίσεων από μηνιαίο σε ετήσιο και από ποιον εξουσιοδοτήθηκε;
  3. Ποια η ζημία για το δημόσιο από την μετατροπή των συγκεκριμένων εσόδων από μηνιαία σε ετήσια παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΠΟΛ αναφέρει "Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού"; Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;