Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Los grandes desafíos del Estado español y la Eurozona

Άρθρο στην ισπανική Πούμπλικο με τον Σέρτζι Κουτίγιας. Το θέμα είναι οι Μεγάλες Προκλήσεις της Ισπανίας και της Ευρωζώνης, καθώς η πολιτική αλλαγή στην Ισπανία γίνεται όλο και πιο πιθανή. 

Costas Lapavitsas Profesor en SOAS, Universidad de Londres
Sergi Cutillas Miembro de la PACD y del ODG