Βιβλία


Crisis en la eurozona
Costas Lapavitsas


Introducción de Stathis Kouvelakis.
Traducción de Cristina Campos Prieto.

Primero fue la crisis del crédito, y gobiernos de todo el mundo intervinieron para rescatar a los bancos; después vino la crisis de la deuda soberana, que ha golpeado duramente a la eurozona. Ahora es el momento de pagar las consecuencias, y ciudadanos de a pie de toda Europa están empezando a comprender que el socialismo de los pudientes significa hacer unos cuantos agujeros más en sus ya apretados cinturones. Lapavitsas afirma que la austeridad europea es contraproducente: los recortes en el gasto público supondrán una recesión más larga y profunda, agravarán la carga de la deuda, pondrán aún más en peligro a los bancos y puede que pronto impliquen el final de la propia unión monetaria.
Crisis en la eurozona traza un camino prudente para afrontar una reestructuración que dependa de la fuerza de los sindicatos y de la sociedad civil. El lúcido racionalismo de este libro transmite un mensaje polémico, poco grato en determinados círculos, pero que pronto resonará por todo el continente: los estados empobrecidos deben abandonar el euro y reducir sus pérdidas o sobrevendrá una penuria mayor.

Crises of Global Economies and the Future of Capitalism Reviving Marxian Crisis Theory


Edited by Kiichiro Yagi, Nobuharu Yokokawa, Hagiwara Shinjiro, Gary DymskiPublished 18th December 2012 by Routledge – 330 pages
The book is a thoughtful collaboration between Japanese heterodox economists of the Japan Society of Political Economy (JSPE) and non-Japanese scholars. It provides a unique immersion in different, sophisticated approaches to political economy and to the crisis. The book illustrates with the understanding of Marx's crisis theory and how it can serve as a powerful framework for analyzing the contemporary sub-prime world crisis.Chapter 3. Financialization and Capitalist Accumulation: A Structural Account of the Crisis of 2007-2009, Costas Lapavitsas


The Handbook of the Political Economy of Financial Crises


Edited by Martin H. Wolfson and Gerald A. Epstein
OUP USA
736 pages | 248x171mm
978-0-19-975723-7 | Hardback | March 2013 (estimated)


'Εγχειρίδιο πολιτικής οικονομίας και ετερόδοξης οικονομικής ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών κρίσεων από το Oxford University Press που θα χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στα διεθνή πανεπιστήμια. Συμμετέχουν γνωστοί οικονομολόγοι διαφόρων σχολών - Μετα-Κεϋνσιανοί, Θεσμιστές, Μαρξιστές, κ.α.

Κεφ. 18ο "Η Κρίση της Ευρωζώνης μέσα από το Πρίσμα του Παγκοσμίου Χρήματος" Λαπαβίτσας Κώστας.Η Πολιτική Οικονομία του Χρήματος και ΟικονομικώνΚώστας Λαπαβίτσας


Makoto ItohΟι καπιταλιστικές οικονομίες, οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η νομισματική και οικονομική αστάθεια που βαθαίνουν. Οι κορυφαίες σχολές της οικονομικής σκέψης, που προσπαθούν να λύσουν αυτό το πολύπλοκο θέμα με διαφορετικούς τρόπους. Το βιβλίο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σχετικά με θέματα νομισματικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας, με έμφαση στη συστηματική περιγραφή και την υπεράσπιση της μαρξιστικής θεωρίας του χρήματος και της χρηματοδότησης. Υιοθετώντας μια ευρεία προοπτική της μαρξιστικής ιστορικής ανάλυσης της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας, επικεντρώνεται κυρίως στα εξής σημεία: οι ρίζες της καπιταλιστικής νομισματικής και οικονομική αστάθειας, οι συναλλαγές στην αγορά και οι αρχές σχετικά με την επίδραση αυτών των συναλλαγών στη διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης. 
 Crisis in the Eurozone

 A controversial call to break up the Eurozone and   stop the debt crisis.

Building on his work as a leading member of the renowned Research on Money and Finance group, Costas Lapavitsas argues that European austerity is counterproductive. Cutbacks in public spending will mean a longer, deeper recession, worsen the burden of debt, further imperil banks, and may soon spell the end of monetary union itself.

Reviews
“This book is indispensable for anyone trying to make sense of the European Union’s implosion.”
– Alex Callinicos, Professor of European Studies, King’s College London
“Crisis in the Eurozone combines the urgency of front-line reporting with insightful detail about the players involved and mechanisms at work”
– Gary A. Dymski, Professor of Economics, University of California, Riverside
“The most comprehensive, thoughtful, and insightful dissection of the Eurozone’s problems. If you could only read one item on this momentous crisis, this book would be it.”
Stergios Skaperdas, Professor of Economics, University of California, Irvine